Folosirea, inclusiv vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul www.autovulc.ro, presupune acceptarea în totalitate și de fiecare data când accesați site-ul nostru, a termenilor și condițiilor sub care sunt furnizate aceste servicii și produse. Vă invitam sa citiți cu atenție acest document și cele adiacente (Politică de confidențialitate și Politică de cookie-uri) pentru a fi în cunoștință de cauza în momentul în care finalizați o comandă.

Pentru a putea finaliza o cerede ofertă, clientul trebuie sa accepte Termenii și Condițiile specificate în acest capitol, prin apăsarea butonului „Solicită oferta”, acesta confirmând ca este de acord cu condițiile stipulate în Document.

Termenii și condițiile acestor servicii pot fi schimbate în orice moment de către S.C. AUTO VULC S.R.L, fără a fi necesară o notificare prealabilă a Clientului. Clientul are acces permanent la Termenii și Condițiile utilizării serviciilor accesând linkul https://www.autovulc.ro/termeni-si-conditii/ și este obligat sa le citească de fiecare dată când accesează site-ul nostru.


1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Auto Vulc este denumirea comercială a S.C. AUTO VULC S.R.L, persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Camil Ressu Nr. 22, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/562/2013, CUI RO31111955.

www.autovulc.ro – site aflat în proprietatea exclusiva a societății S.C. AUTO VULC S.R.L.

Vânzător – Auto Vulc.

Cumpărător – persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comanda.

Client – persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Auto Vulc (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent intre Auto Vulc și acesta și care necesita crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizică/juridică înregistrată pe Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător și Cumpărător, fără prezenta fizică simultana a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Contract la distanță – conform definiției cuprinse în OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative- art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat intre profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanta organizat, fără prezenta fizică simultana a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Conținut:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Întrebare / Solicitare de ofertă – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferita de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumita perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.


2. ASPECTE GENERALE

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre S.C. AUTO VULC S.R.L și acesta.

2.2. Folosirea, inclusiv dar fără a se limita la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implica aderarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni și condiții; Clientul se obliga sa monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. în cazul unor neînțelegeri se aplica Termenii și condițiile valabile la momentul plasării comenzii și notificării acestuia în scris către S.C. AUTO VULC S.R.L.

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil pe www.autovulc.ro.

2.4. Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Conținutului, Serviciului, S.C. AUTO VULC S.R.L sau oricărui terț cu care S.C. AUTO VULC S.R.L are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5. în cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord si/sau nu accepta si/sau își revoca acceptul dat pentru Document:

2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de S.C. AUTO VULC S.R.L prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor si/sau comunicărilor din partea S.C. AUTO VULC S.R.L de orice natura (electronic, telefonic, etc).

2.5.2. S.C. AUTO VULC S.R.L va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.5.3. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate sa contacteze S.C. AUTO VULC S.R.L sau sa folosească legăturile din conținutul primit de la S.C. AUTO VULC S.R.L destinate acestui scop.

2.7. Clientul nu poate sa revoce unilateral acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau pana în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de S.C. AUTO VULC S.R.L. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de S.C. AUTO VULC S.R.L își revoca acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, S.C. AUTO VULC S.R.L va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese.

2.9. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani și au capacitatea legala de a încheia acte juridice. Posibilitatea de a comanda online este disponibila doar persoanelor cu adresa de livrare în România.


3. CONȚINUT

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a S.C. AUTO VULC S.R.L, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

3.2. Membrului sau Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de S.C. AUTO VULC S.R.L, includerea oricărui conținut în afara site-ului S.C. AUTO VULC S.R.L, îndepărtarea însemnelor protejate de dreptul de autor al S.C. AUTO VULC S.R.L asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al S.C. AUTO VULC S.R.L.

3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat intre S.C. AUTO VULC S.R.L și acesta și fără nici o garanție, implicit sau expres formulata din partea S.C. AUTO VULC S.R.L cu referire la acel conținut.

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederi ale prezentului Document.

3.5. În cazul în care S.C. AUTO VULC S.R.L conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul sau Clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea S.C. AUTO VULC S.R.L pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea S.C. AUTO VULC S.R.L si/sau al angajatului sau colaboratorului S.C. AUTO VULC S.R.L care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

3.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista.


4. CONTACT

4.1. S.C. AUTO VULC S.R.L publică pe site datele complete și corecte de identificare pentru a fi contactat de către Client sau Membru.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite automat S.C. AUTO VULC S.R.L sa îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

4.3. Completarea parțială sau integrala a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea S.C. AUTO VULC S.R.L de a contacta Membrul sau Clientul.

4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate S.C. AUTO VULC S.R.L se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și S.C. AUTO VULC S.R.L, considerând-se astfel ca acesta consimte primirea notificărilor din partea S.C. AUTO VULC S.R.L în modalitate electronica si/sau telefonica, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

4.5. S.C. AUTO VULC S.R.L își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc).


5. NEWSLETTERE ȘI ALERTE

5.1. Membrul sau Clientul are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea S.C. AUTO VULC S.R.L.

5.2. Datele preluate de la Membru sau Client în scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către S.C. AUTO VULC S.R.L în limitele Politicii de confidențialitate.

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

5.3.1. Folosind legătura special destinata din cadrul oricăror newslettere si/sau alerte primite.

5.3.2. Prin contactarea S.C. AUTO VULC S.R.L, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru document.

5.5. S.C. AUTO VULC S.R.L își rezerva dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere si/sau alerte cat și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere si/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea S.C. AUTO VULC S.R.L, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.


6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

6.1. S.C. AUTO VULC S.R.L colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului în care vizitatorul site-ului dorește sa interacționeze cu www.autovulc.ro. Astfel, pentru înregistrarea unui cont nou, se colectează numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, date utilizate ulterior pentru finalizarea și transmiterea comenzii; pentru a putea fi contactat de S.C. AUTO VULC S.R.L pentru orice întrebări sau informații privind produsele comercializate, se colectează numele, prenumele și adresa de e-mail; în scop de marketing, se colectează numele, prenumele și adresa de e-mail.

6.2. S.C. AUTO VULC S.R.L poate sa colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri tehnici) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către S.C. AUTO VULC S.R.L pentru a îmbunătății serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi.

6.3. S.C. AUTO VULC S.R.L poate sa colecteze involuntar și informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.autovulc.ro cum ar fi adresa IP. S.C. AUTO VULC S.R.L nu va utiliza astfel de informații pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu va face publice astfel de informații, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politica de Confidențialitate;

6.4. S.C. AUTO VULC S.R.L poate obține date de la instituția financiara prin intermediul căreia se realizează cumpărarea de pe www.autovulc.ro, dacă plata se face online prin card bancar sau prin ordin de plată;

6.6. S.C. AUTO VULC S.R.L prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri și temeiuri legale:

6.6.1. în scopul executării contractului: pentru a asigura accesul acestuia la serviciu, în vederea validării, expedierii și facturării comenzilor către acesta sau pentru rezolvarea anularilor ori a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;

6.6.2. în baza consimțământului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informații privind activitățile Auto Vulc sau produsele comercializate, la cererea sa voluntara;

6.6.3. în baza consimțământului expres al utilizatorului site-ului în scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, în format exclusiv electronic;

6.6.4. în interes legitim, datele personale prevăzute la art. 6.2.- art. 6.5., pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Membrilor;

6.7. Prin vizitarea site-ului, prin crearea contului sau a completării formularelor de contact ori de solicitare informații pentru produs, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca S.C. AUTO VULC S.R.L sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politica de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului EU nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu a prevederilor naționale în vigoare;

6.8. S.C. AUTO VULC S.R.L prelucrează datele în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvata și limitata, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi reținute doar pe perioada de timp necesara îndeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securității și integrității datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fără masuri de precauție adecvate.

6.9. S.C. AUTO VULC S.R.L a implementat masurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în vigoare. Pentru protejarea informațiilor colectate în scopurile menționate de la Membru sau Client, S.C. AUTO VULC S.R.L utilizează certificarea Secure Sockets Layer (SSL).

6.10. S.C. AUTO VULC S.R.L nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.autovulc.ro, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite (contabilitate) cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele S.C. AUTO VULC S.R.L sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legala a S.C. AUTO VULC S.R.L sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia. S.C. AUTO VULC S.R.L, împreună cu colaboratorii săi (persoane împuternicite), își asuma responsabilitatea implementării unor masuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

6.11. Oricare Membru sau Client are, ca persoana vizata, următoarele drepturi în raport cu S.C. AUTO VULC S.R.L, ca operator de date cu caracter personal:

6.11.1. Dreptul de acces înseamnă dreptul Membrului sau Clientului de a obține o confirmare din partea S.C. AUTO VULC S.R.L ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauza și, în caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

6.11.2. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6.11.3. Dreptul la opoziție vizează dreptul Membrului sau Clientului de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Membrul sau Clientul are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

6.11.4. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea S.C. AUTO VULC S.R.L.

6.11.5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul Membrului sau Clientului de a solicita sa fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauza decide sa își retragă consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauza se opune prelucrării și nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

6.11.6. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care Membrul sau Clientul contesta exactitatea datelor prelucrate de S.C. AUTO VULC S.R.L, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana în cauza se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care S.C. AUTO VULC S.R.L nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale S.C. AUTO VULC S.R.L prevalează asupra celor aparținând Membrului sau Clientului.

6.11.7. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

În situația în care se considera ca drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoană vizată are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

6.12. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.11, Membrul sau Clientul se va adresa S.C. AUTO VULC S.R.L, printr-o cerere formulată în scris și transmisă prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa Str. Camil Ressu Nr. 22, Sector 3, București, în atenția REPREZENTATULUI PENTRU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE.

6.13. S.C. AUTO VULC S.R.L utilizează platforma MailChimp pentru pentru transmiterea mesajelor de marketing-newslettere. MailChimp se declara a fi în conformitate cu Regulamentul 679/2016 și oferă posibilitatea renunțării în orice moment la abonarea la newsletter. Citiți politica de confidențialitate MailChimp și garanțiile de securitate oferite de MailChimp utilizatorilor din Europa.

6.14. Datele cu caracter personale procesate de S.C. AUTO VULC S.R.L sunt reținute pentru o perioada cuprinsa intre 3 și 10 ani, în funcție de scopul colectării datelor personale, după cum urmează: datele furnizate prin intermediul formularului de comanda vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la momentul colectării, datele furnizate pentru crearea unui cont vor fi reținute pentru o perioada de 3 ani de la ultima logare a Membrului, datele furnizate prin completarea formularului de contact sau de solicitare informații pentru produs pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectării iar datele prelucrate în scop de marketing pentru o perioada de 5 ani, calculată de la momentul oferirii consimțământului expres al persoanei în cauza. Anterior expirării termenului de 5 ani valabil pentru comunicări de marketing, S.C. AUTO VULC S.R.L își rezerva dreptul de a contacta persoana vizata în vederea reînnoirii consimțământului în scop de marketing.

6.15. S.C. AUTO VULC S.R.L nu promovează SPAM-ul, obligând-se ca datele colectate ale Clientului sau Membrului sa fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și sa nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului sau Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

6.16.Daca S.C. AUTO VULC S.R.L va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidențialitate, va publica respectivele notificări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează.

Citiți politica noastră de utilizare a confidențialitate, actualizată în mod frecvent.


7. POLITICA DE COOKIES

7.1. Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare data când accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este un fișier pasiv (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

7.2. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „cos de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibila recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile S.C. AUTO VULC S.R.L pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoricul coșului de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajuta la înțelegerea modalității în care un utilizator beneficiază de www.autovulc.ro, permițând îmbunătățirea structurii și conținutului dar excluzând identificarea personala a utilizatorului.

Citiți politica noastră de utilizare a cookie-urilor, actualizată în mod frecvent.


8. POLITICA DE VANZARE ONLINE

8.1. Accesul la serviciu

8.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Client sau Membru, fiind obligatorie crearea unui cont pentru a cumpăra prin intermediul site-ului www.autovulc.ro.

8.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Clientul va trebui sa accepte prevederile Documentului.

8.1.3. S.C. AUTO VULC S.R.L își rezerva dreptul de a limita accesul Clientului la Servicii si/sau Contul Membrului pe perioada nedeterminata, în cazuri justificate de comportamentul Clientului, dreptul de a anula comenzile și de a bloca/șterge Contul acestuia în cazul în care considera ca în baza comportamentului avut de către Client, accesul și existenta Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel S.C. AUTO VULC S.R.L și site-ul www.autovulc.ro. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesara notificarea Clientului în acest sens.

8.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont intre mai mulți Membri/Clienți.

8.1.5. în situația în care se descoperă accese partajate de mai mulți Clienți, S.C. AUTO VULC S.R.L își rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut.

8.2. Produse și servicii

8.2.1. S.C. AUTO VULC S.R.L poate publica pe site-ul www.autovulc.ro informații despre produse, servicii si/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care S.C. AUTO VULC S.R.L are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumita perioada și în limita stocului disponibil.

8.2.2. S.C. AUTO VULC S.R.L poate limita capacitatea de achizitoare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

8.2.3. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

8.2.4. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client în formularul destinat. S.C. AUTO VULC S.R.L nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factura. în cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmata în momentul în care se va emite factura către Client. Pana în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocata pe contul Clientului nefiind transferata în conturile S.C. AUTO VULC S.R.L.

8.2.5. în funcție de modalitatea de plata pentru care optează Clientul, acestuia i se va transmite pe e-mail o factura proformă (avans sau suma totală).

8.2.6. Toate informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracteristici și greutate, a preturilor, a stocurilor per produs si/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte site-uri etc) nu reprezintă o obligație contractuala din partea S.C. AUTO VULC S.R.L, acestea fiind cu titlu de prezentare. S.C. AUTO VULC S.R.L poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica în orice moment, pana la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.

8.2.7. Plata produselor si/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face în următoarele modalități:

8.2.7.1. Prin transfer bancar.

8.2.7.2. On-line, prin intermediul serviciului de plăți electronice.

8.2.8. în cazul plăților online cu cardul, S.C. AUTO VULC S.R.L nu este / nu poate fi făcută responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Clientul.

8.2.9. în cazul în care S.C. AUTO VULC S.R.L nu va putea onora un produs/o parte din produse, pentru ca aceste sunt indisponibile, aceasta va notifica pe e-mail și telefonic Clientul, oferindu-i informații privind scoaterea din comanda a produsului ce nu mai poate fi livrat. Clientului ii vor fi prezentate opțiunile de care acesta dispune: fie poate aștepta ca produsul sa redevină disponibil în stoc, fie sa anuleze comanda pentru produsul respectiv. Dacă este cazul, S.C. AUTO VULC S.R.L va dispune rambursarea sumelor achitate de către Client pentru produsele indisponibile în maxim 14 zile de când a luat cunoștința de decizia Clientului.

8.3. Comanda online

8.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate pe site, ofertele de preturi fiind limitate în timp (după perioada indicata, preturile anumitor produse pot suferi modificări iar cele promoționale nu vor mai fi vizibile pe site-ul www.autovulc.ro).

8.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și valabile la data plasării comenzii, denumita în cadrul acestui document și comanda emisa.

8.3.3. Contractul la distanta este considerat încheiat de către S.C. AUTO VULC S.R.L atunci când comanda plasata de către Client este confirmata electronic de către S.C. AUTO VULC S.R.L. Mai mult, înainte de a valida comanda Clientului și înainte de a expedia produsele, S.C. AUTO VULC S.R.L are dreptul sa contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de S.C. AUTO VULC S.R.L (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personala de către Client a datelor sale de identificare și livrare. Clienții accepta ca S.C. AUTO VULC S.R.L nu poate fi forțat sa valideze/livreze produse către persoane care nu au confirmat datele de livrare și identificare.

8.3.4. S.C. AUTO VULC S.R.L va putea proceda la denunțarea unilaterala a contractului și la anularea automata a comenzii efectuate de Client, chiar și fără o notificare prealabilă adresata Clientului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  • activitatea Clientului pe site poate si/sau produce daune de orice natura de partea S.C. AUTO VULC S.R.L;
  • pentru alte motive obiective;
  • neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plații online;
  • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de S.C. AUTO VULC S.R.L, în cazul plații online;

8.3.5. în cazul în care Clientul refuza primirea coletului de la curier o singura data, S.C. AUTO VULC S.R.L își rezerva dreptul de a refuza orice alta comanda viitoare.

8.3.6. O comandă plasată nu poate fi modificata prin intermediul Contului. Dacă Clientul dorește o modificare (includerea sau renunțarea la produse) acesta va contacta reprezentanții S.C. AUTO VULC S.R.L.

8.3.7. În cazul în care un Client își modifica datele personale, aducând la cunoștința S.C. AUTO VULC S.R.L acest aspect, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

8.4. Contract și finalizare

8.4.1. S.C. AUTO VULC S.R.L va transmite către Client toate documentele necesare care sa ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.

8.4.2. S.C. AUTO VULC S.R.L va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa.

8.4.3. Contractul la care se adaugă documentele care atesta livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea S.C. AUTO VULC S.R.L, devine Contract onorat.

8.4.4. Contractul este încheiat pe perioada determinata. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care pârțile își vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin prezentul Document.

8.4.5. în cazul în care exista diferențe intre lista cu produse livrate și conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica S.C. AUTO VULC S.R.L și curierul (daca constatarea s-a făcut în prezenta acestuia) în maximum 24 de ore de la recepția coletului telefonic sau prin formularul de contact disponibil pe site, cu detaliile aferente (fotografii, explicații etc).

8.6. Transport

8.6.1. Livrarea către Client a produselor achiziționate de la S.C. AUTO VULC S.R.L este efectuata prin intermediul sistemului de curierat rapid.

8.6.2. Pentru comenzile a căror valoare este mai mare de 300 RON, transportul este gratuit, daca livrarea se efectuează în aria de acoperire a serviciului de curierat. Pentru livrări în afara serviciului de curierat se va percepe un tarif suplimentar de 1RON /km fata de cel mai apropiat centrul de distribuție al Fan Courier. Distanta de la locul indicat de Client pentru livrare pana la cel mai apropiat centru de distribuție va putea fi verificata accesând următorul link: http://www.fancourier.ro/tools/cautare-localitate/.

Pentru comenzile a căror valoare este sub 300 RON, prețul livrării practicat de S.C. AUTO VULC S.R.L este de 19 RON (inclusiv TVA), daca livrarea se face în aria de acoperire a serviciului de curierat. Pentru livrări în afara serviciului de curierat se va percepe tariful suplimentar prevăzut anterior.

8.6.3. Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat expres la plasarea acesteia și este un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorii S.C. AUTO VULC S.R.L, numărul zilelor lucrătoare din lună, numărul produselor din comanda etc.

8.6.4. în eventualitatea depășirii termenului de livrare legal, S.C. AUTO VULC S.R.L va informa Clientul prin E-mail si/sau telefon și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioada ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. în cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanta și anularea comenzii. Clientul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-si exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către S.C. AUTO VULC S.R.L a unui răspuns din partea Clientului sau imposibilitatea contactării Clientului la datele de contact indicate în termenul precizat se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare.

8.6.5. în cazul rezilierii Contractului și anularii comenzii în situația prevăzută la art. 7.6.4., S.C. AUTO VULC S.R.L rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul Contractului de către Client și în decurs de 7 zile de la data de la care Clientul a comunicat către S.C. AUTO VULC S.R.L decizia sa de terminare a contractului.

8.6.6. Timpul de livrare al unei comenzi poate varia în funcție de locul de livrare indicat de Client. Astfel încât, pentru comenzile ce urmează a fi livrate în București, intervalul de zile poate varia de la 2 pana la 4 zile lucrătoare iar pentru comenzile cu urmează a fi livrate în tara, numărul de zile necesar livrării comenzilor poate ajunge la 7 zile lucrătoare.

8.6.7. Comenzile a căror valoare depășește 300 RON beneficiază de transport gratuit în toata tara.

8.7. Calitate și garanții

8.7.1. SC Auto Vulc SRL respectă prevederile de garanție conform legislației romanești în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către certificatele de garanție ale produselor.

8.7.2. Produsele beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe iar daca daca în prezentarea produsului este precizat un termen mai lung de garanție decât cel legal, se aplica termenul mai lung.

8.7.3. Produsele comercializate de S.C. AUTO VULC S.R.L sunt noi, în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

8.7.3. Garanția se aplica condițiilor normale de utilizare și este valabila numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client/Membru de la S.C. AUTO VULC S.R.L. Clientul/Membrul înțelege faptul ca producătorul/importatorul nu își asumă responsabilitatea pentru defectele generate de o terță parte sau de către Client (furnizor servicii de telefonie, provider internet, furnizor electricitate, deteriorarea produsului la transport de către Client sau lipsa ambalării corespunzătoare de către Client etc). Defectele astfel cauzate înlătură beneficiul garanției. Produsele defectate din cauza utilizării necorespunzătoare sau a folosirii acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate, sau din cauza intervențiilor asupra lor de către persoane neautorizate nu vor putea constitui obiectul garanției.

8.7.4. În cazul în care se invoca lipsa de conformitate a produsului de către Client și aceasta este constatata de S.C. AUTO VULC S.R.L, Clientul are dreptul de a solicita ca măsură reparatorie în primul rând repararea produsului sau înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plata, cu excepția cazului în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

8.7.5. Măsura va fi considerata ca disproporționată daca impune în sarcina S.C. AUTO VULC S.R.L costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsura reparatorie, luându-se în considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate, importanta lipsei de conformitate sau dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizata fără un inconvenient semnificativ pentru Client.

8.7.6. Măsura reparatorie va fi dispusa numai daca în urma verificării produsului a cărui neconformitate se invoca de către Client, S.C. AUTO VULC S.R.L constata ca defectul exista și ca solicitarea clientului este întemeiată. Produsul este verificat în vederea constatării lipsei de conformitate în urma preluării acestuia de la Client.

8.7.7. în cazul în care nu se poate dispune ca măsura reparatorie repararea/înlocuirea produsului a cărui neconformitate a fost constatata de S.C. AUTO VULC S.R.L, Clientul va fi informat în acest sens. în cazul în care Clientul a plătit prețul produsului, sumele vărsate ca plata vor fi rambursate de către S.C. AUTO VULC S.R.L în termen de maximum 14 zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

8.8. Renunțarea la contract

8.8.1. Clientul se poate retrage din contract și este îndreptățit să primească întreaga contravaloare pentru produsele plătite fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere în termen de 14 zile de la data de la care Clientul a intrat în posesia fizică a produsului comandat.

8.8.2. Înainte de expirarea perioadei de retragere din contract, Clientul informează S.C. AUTO VULC S.R.L despre decizia sa de retragere din contract. în acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:

8.8.2.1. de a folosi modelul de formular de retragere;

8.8.2.2. de a face o declarație neechivocă în care își exprima decizia de retragere din contract;

Model de formular de retragere din contract în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

 

“Către : S.C. AUTO VULC S.R.L, Str. Camil Ressu Nr. 22, Sector 3, București,

Vă informez/Vă informam prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse :
• ______________________,
• ______________________,
• ______________________,

Comandate la data (*)/primite la data (*)

Numele Clientului:

Adresa Clientului:

Semnătura Clientului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

Data”.

8.8.3. În cazul exercitării dreptului de retragere, returnarea produsului se va putea efectua, după parcurgerea etapei inițiale prevăzută la art. 8.8.2, fie prin predare personala la punctul de lucru S.C. AUTO VULC S.R.L fie prin servicii de curierat, costurile aferente transportului fiind, conform legii, în sarcina Clientului. Clientul care a notificat S.C. AUTO VULC S.R.L conform art 8.8.2, ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsul va fi returnat în maxim 14 zile de la notificare, în caz contrar, S.C. AUTO VULC S.R.L considerând cererea nefondata/invalida și poate refuza returul.

8.8.3. Produsul returnat trebuie sa fie predat în aceeași stare în care a fost livrat, cu toate accesoriile și în ambalajul original, etichetele și documentele în original care l-au însoțit daca este posibil. Clientul este direct responsabil pentru diminuarea valorii produsului returnat, rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produsului.

8.8.4. Clientul S.C. AUTO VULC S.R.L nu va putea sa returneze produsele achiziționate si/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații:

8.8.4.1. Produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (cu documentele care l-au însoțit, cu toate componentele).

8.8.4.2. În cazul în care au fost comandate și livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de Client (de exemplu, orice model de caști in-ear).

8.8.4.3. în cazul în care au fost comandate și livrate, produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente ( de exemplu, consumabile: cartușe de imprimanta, tonere, capuri de printare, filtre pentru aspiratoare, baterii de laptop sau orice alte produse care se încadrează, potrivit naturii acestora, în aceasta categorie).

8.8.5. în cazul retragerii din contract a Clientului, S.C. AUTO VULC S.R.L rambursează sumele pe care le-a primit drept plata în termen de 14 zile de la care a luat cunoștința de decizia de retragere din Contract în condițiile art. 8.8.2.

8.8.6. Daca constata apariția unor elemente ce diminuează valoarea produsului returnat în cazul Clientului ce s-a retras din Contract, S.C. AUTO VULC S.R.L va notifica Clientul în acest sens. S.C. AUTO VULC S.R.L își rezervă dreptul de a restitui suma reprezentând contravaloarea produsului achiziționat de Client numai după verificarea produsului S.C. AUTO VULC S.R.L, reținând, dacă este cazul, suma aferenta diminuării de valoare a produsului returnat.

8.8.7. În cazul produselor achiziționate în sistem de rate bancare cu sau fără dobândă, returnarea sumelor plătite nu se va efectua în numerar și nici prin transfer bancar. În astfel de situații, după returnarea produsului, se formulează o cerere în scris adresata băncii creditoare, care după verificarea condițiilor legale de returnare, va putea anula tranzacția inițială.


9. FRAUDA

9.1. S.C. AUTO VULC S.R.L nu solicita Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

9.2. Clientul / Membrul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

9.3. S.C. AUTO VULC S.R.L declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă S.C. AUTO VULC S.R.L.

9.4. Clientul sau Membrul va informa S.C. AUTO VULC S.R.L asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

9.5. S.C. AUTO VULC S.R.L nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

9.6. Comunicările realizate de către S.C. AUTO VULC S.R.L prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

9.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului/Conținutul si/sau S.C. AUTO VULC S.R.L.

S.C. AUTO VULC S.R.L își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penala împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

9.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.

9.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de către S.C. AUTO VULC S.R.L către Membru / Client.

9.7.3. de a afecta performantele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.

9.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legala necesara, conținutul expediat prin orice mijloc de către S.C. AUTO VULC S.R.L către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.


10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. S.C. AUTO VULC S.R.L nu poate fi ținută responsabila în nici un fel în fata niciunui Membru/Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

10.2. în cazul în care un Membru/Client considera ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către S.C. AUTO VULC S.R.L violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii SC Auto Vulc SRL, conform detaliilor de contact, astfel S.C. AUTO VULC S.R.L să poată lua o decizie în cunoștința de cauză.

10.3. S.C. AUTO VULC S.R.L nu garantează Membrului sau Clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urma prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, și nu ii conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial si/sau integral conținutul, de a reproduce parțial si/sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice alta maniera, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are si/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al S.C. AUTO VULC S.R.L.

10.4. S.C. AUTO VULC S.R.L nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

10.5. S.C. AUTO VULC S.R.L este exonerată de orice vina în cazul utilizării site-urilor si/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al S.C. AUTO VULC S.R.L, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura Membrului, Clientului si/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

10.6. S.C. AUTO VULC S.R.L nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:

10.6.1. produsul va fi potrivit cerințelor clientului

10.6.2. produsele obținute gratis sau contra-cost prin intermediul site-ului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

10.7. în limita prevederilor Termenilor și Condițiilor, operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitând-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/ legătura/ tranzacție/ colaborare/ etc. care pot apărea intre Client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirecta prin intermediul site-ului.


11. FORTA MAJORA și CAZUL FORTUIT

11.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din pârțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen si/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care ii incumba în baza contractului, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzata de un eveniment de forța majoră.

11.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligata/obligat sa aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și sa ia orice masuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

11.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerata /exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o/îl împiedică să o duca la bun sfârșit.

11.4. Daca în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

11.5. Partea care invoca evenimentul de forța majora trebuie sa facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului în limitele art. 11.3.


12. LITIGII

12.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor si/sau al oricărui conținut trimis de către S.C. AUTO VULC S.R.L Membrului/Clientului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord, cel puțin cu prevederile Termenilor și Condițiilor.

12.2. Orice disputa cu referire la prezenții Termeni și Condiții care ar putea să apară între Membru/Client și S.C. AUTO VULC S.R.L se va rezolva pe cale amiabilă.

12.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea sa apară intre Membru/Client și S.C. AUTO VULC S.R.L se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanță competenta de la sediul S.C. AUTO VULC S.R.L, în conformitate cu legile romane în vigoare.

12.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

12.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.


13. DISPOZITII FINALE

13.1. S.C. AUTO VULC S.R.L își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabila a Membrului sau Clientului.

13.2. în limita prevederilor Termenilor și Condițiilor, S.C. AUTO VULC S.R.L nu va putea fi făcută responsabila pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

13.3. S.C. AUTO VULC S.R.L își rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.


14. INFORMATII PRIVIND DEEE

14.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:

14.1.1. cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;

14.1.2. colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spatiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;


15. CONTACT ȘI ALTE INFORMAȚII

15.1. În cazul în care exista întrebări sau sugestii în legătura cu S.C. AUTO VULC S.R.L sau cu site-ul deținut de aceasta (www.autovulc.ro), va rugam sa ne contactați la numărul de telefon 0726 149 872, de Luni pana Vineri, program 10:00-17:30.

15.2. Orice comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.autovulc.ro de la Clienți privind funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea S.C. AUTO VULC S.R.L.